Hello

Nabokham Wittayakhom School News.


News

Card image cap

8/ต.ค./2561 : ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคลากรในตำแหนงครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

Card image cap

20/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Card image cap

30/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (รอบที่ 2)

Card image cap

23/พ.ค./2561 : ข่าว

รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

Card image cap

12/เม.ย./2561 : ข่าว

กำหนดการงานศิษย์เก่านาบ่อคำวิทยาคม และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

Card image cap

3/มี.ค./2561 : ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชัน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศกษา 2561

Card image cap

22/ก.พ./2561 : ข่าว

ด้วยโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมมความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑