Hello

Nabokham Wittayakhom School News.


News

Card image cap

02/เม.ย/2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบและผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

Card image cap

04/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

Card image cap

21/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2

Card image cap

20/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

Card image cap

20/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Card image cap

12/เม.ย./2561 : ข่าว

กำหนดการงานศิษย์เก่านาบ่อคำวิทยาคม และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

Card image cap

3/มี.ค./2561 : ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชัน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศกษา 2561

Card image cap

22/ก.พ./2561 : ข่าว

ด้วยโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมมความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑

Card image cap

: ประกาศผลสอบและผลการจัดห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562