Hello

Nabokham Wittayakhom School News.


News

Card image cap

29/ตค/2563 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน

Card image cap

29/ตค/ 2563 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนสาขาฟิสิกส์

Card image cap

7/ตค/ 2563 : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว

!!!! ประกาศ !!! โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง

Card image cap

29/สค/ 2563 : ม.3 อบรมCODINGและทดสอบPISAออนไลน์

ม.3 อบรมCODINGและทดสอบPISAออนไลน์

Card image cap

23 /สค/ 2563 : ม.1 รอบรม ict และทดสอบ PISA ออนไลน์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการอบรม ict และทดสอบ PISA ออนไลน์

Card image cap

14 /สค/2563 : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Card image cap

15/สค/2563 : ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งธุรการ

Card image cap

12/สค/2563 : ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Card image cap

11/สค/2562 : สวนไผ่ ไร่ปันสุข มอบกล้าไผ่

สวนไผ่ ไร่ปันสุข มอบกล้าไผ่

Card image cap

24/กค/2563 : นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Card image cap

02/เม.ย/2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบและผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

Card image cap

04/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

Card image cap

21/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2

Card image cap

20/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

Card image cap

20/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Card image cap

12/เม.ย./2561 : ข่าว

กำหนดการงานศิษย์เก่านาบ่อคำวิทยาคม และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

Card image cap

3/มี.ค./2561 : ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชัน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศกษา 2561

Card image cap

22/ก.พ./2561 : ข่าว

ด้วยโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมมความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑