เปิดใจ นศ.ได้ร่วมการแสดงมหรสพ "ดีใจทั้งน้ำตา" เปิดใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมการแสดงมหรสพในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   ศธ.แต่งตั้งผู้บริหารระดับต้น  กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้บริหารผู้บริหารระดับต้นของ ศธ.จำนวน 11 ราย ด้าน "หมอธี" แจง ไม่เสนอรายชื่อตำแหน่งรองเลขาธิการ กกอ.เข้าครม.เหตุ เอกสารไม่ครบ   10:50 สพฐ.ปั้นครูแกนนำสอนรับมือสื่อออนไลน์   Pattaya robber "needed funds for sex change operation"  
ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
รูปกิจกรรม

ผลงานทางวิชาการ
Card image cap

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เจ้าของ:อรวรรณ บุญรอด
วันที่:2/ต.ค./2559

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบและความสัมพันธ์ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อสร้างและหา ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบและความสัมพันธ์ ในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตว์...อ่านต่อ

Card image cap

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เจ้าของ:ชินปภัท ชวนัธปัญญา
วันที่:1/ก.ย./2559

รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เรื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์...อ่านต่อ

เว็บที่เกี่ยวข้อง