ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด DLIT วีดีโอ
เพลงมาร์ชโรงเรียน

สถาบันนาบ่อคำวิทยาคม
ฝึกฝนอบรมให้ประชาชาวไทย
สร้างสรรค์เยาวชนของชาติไทย
เสริมสร้างระเบียบวินัยให้ดีงาม
สัญญลักษณ์ประทับใจไม่ลืมเลือน
เหมือนดังเตือนเราอยู่ชมพูขาว
รวมพลังพร้อมใจกันทุกคราว
สามัคคีพี่น้องเราชาว น.ค.
การกีฬาเรา...ก็สามารถเก่งกาจคู่การศึกษา
รักชาติศาสตร์กษัตริย์เราบูชา
จะเชิดชูให้อยู่คู่ฟ้า ด้วยศรัทธานาบ่อคำวิทยาคม