ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
ข่าวสาร
ข่าว     วันที่   12/เม.ย./2561
กำหนดการงานศิษย์เก่านาบ่อคำวิทยาคม และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561

กำหนดการงานศิษย์เก่านาบ่อคำวิทยาคม และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561


กำหนดการงานศิษย์เก่านาบ่อคำวิทยาคม และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. - 19.30 น. ลงะเบียนศิษย์เก่า/กล่าวต้อนรับ/ดนตรี เวลา 19.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน (สจ.สุชัย ริ้วตระกูลไพบูลย์) เวลา 19.40 น. ผอ.กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่า เวลา 19.50 น. รำเปิดงานชุด ระบำสุโขทัย เวลา 20.10 น. ประธานมอบรางวัลให้แก่นางรำ เวลา 20.15 น. ตัวแทนศิษย์เก่ามอบของทุนปัจจัยที่จัดทำให้กับน้องน้องๆ เวลา 20.20 น. ดนตรี เวลา 21.00 น. ตัวแทนคณะครู กล่าวความรู้สึก ตัวแทนแต่ละรุ่น กล่าวความรู้สึก เวลา 21.30 น. พิธีขอขมามุฑิตาจิต เวลา 22.00 น. พิธีปิด วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 09.45 น. ถวายผ้าป่าการศึกษา หมายเหตุ 1. ทางโรงเรียนมีซุ้มอาหารบริการจำนวน 8 ซุ้ม 2. มีเครื่องดื่มบริการตลอดงาน 3. มีดนตรีและการแสดงเปิดงานของเด็กนักเรียน 4. คณะคุณครูใส่เสื้อลายดอกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย