ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด วีดีโอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์     วันที่   04/ก.พ./2562
การเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

การเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)


ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากเดิมวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ++++ อ้างอิงตาม link ด้านล่างค่ะ http://www.niets.or.th/…/e…/files/GAT-PAT/pdf_1548763830.pdf