ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด DLIT วีดีโอ
ข่าวสาร
ประกาศเลื่อนการสมัครนักเรียนเข้าศึกษา     วันที่   18/มี.ค./2563
ประกาศเลื่อนการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศเลื่อนการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


ประกาศเลื่อนการสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19