ทำเนียบผู้บริหาร ผลงานทางวิชาการ คลังเก็บรูปภาพ ดาวน์โหลด DLIT วีดีโอ
ข่าวสาร
ม.3 อบรมCODINGและทดสอบPISAออนไลน์     วันที่   29/สค/ 2563
ม.3 อบรมCODINGและทดสอบPISAออนไลน์

ม.3 อบรมCODINGและทดสอบPISAออนไลน์


29 สิงหาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรม CODING และทดสอบ PISA ออนไลน์ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม